KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW FIRMY LIDMANN SPÓŁKA JAWNA ORAZ LIDMANN SPÓŁKA Z O.O.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia w sprawie ochrony osób fizycznych , w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że :

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Lidmann Spółka Jawna, z siedzibą w Lisim Ogonie ul.Diamentowa 6, 86-065 Łochowo oraz Lidmann Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, 70-031 Szczecin ul.Koksowa 5.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonywania przez Administratora danych ciążących na nim obowiązków prawnych.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony właściwymi przepisami prawa podatkowego,prawa ubezpieczeń społecznych i innymi przepisami związanymi z prawidłową realizacją obowiązków prawnych, ciążących na Administratorze danych osobowych.
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem do zawarcia umowy, a także w celu realizacji bezpośredniej współpracy np. sprzedaży, zakupu, dostawy,transportu.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
6. Pani/Pana dane osobowe nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy ( Unia Europejska,Norwegia,Lichtenstein i Islandia).
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia wniosku dotyczącego danych osobowych o sprostowanie, poprawienie danych, usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie,ograniczenie przetwarzania danych, dostępu do danych oraz o kopię danych, przeniesienie danych do innego administratora danych lub do Pani/Pana. ( art. 20 Rozporządzenia).
8. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciu wobec przetwarzania Pani/Pana danych , a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Lisi Ogon

LIDMANN sp. j.
Lisi Ogon, ul. Diamentowa 6, 86-065 Łochowo
NIP 5542610708
REGON 093216880

BNP PARIBAS
70 1750 1051 0000 0000 0973 5984 (PLN)
PL 47 1750 1051 0000 0000 0973 6107 BIC:PPABPLPKXXX (EUR)

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
27 1050 1139 1000 0023 6016 9763 (PLN)
PL 79 1050 1139 1000 0023 6016 9797 BIC:INGBPLPW (EUR)

nr. rejestrowy BDO  000117019

Tel: 52 583 61 55; 52 567 32 20 – 26
Fax: 52 583 61 54

biuro@lidmann.pl

Szczecin

LIDMANN sp. z o.o.
ul. Koksowa 5, 70-031 Szczecin
NIP 9552001019
REGON 812105791

BNP PARIBAS
58 1750 1077 0000 0000 2147 7796 (PLN)
PL 02 1750 1077 0000 0000 2147 7834 BIC:PPABPLPKXXX (EUR)

ING BANK ŚLĄSKI S.A.
78 1050 1139 1000 0092 1624 5051 (PLN)
PL 55 1050 1139 1000 0092 1624 5077 BIC:INGBPLPW (EUR)

nr. rejestrowy BDO 000014599

Tel/fax: 91 813 63 11

biuro@lidmann.pl

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z artykułu 13 RODO z zasadami przetwarzania danych osobowych można zapoznać się tutaj: Link